Zásady ochrany osobních údajů

Společnost BISHNOI s.r.o., IČO: 28539117, Nad Koupadly 286/3, Strašín, 251 01 Říčany (dále též jako „My“ nebo „Naše společnost“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našich služeb, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Tyto zásady jsou zpracované v souladu s právními předpisy ohledně zpracování osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

 1. Úvodní ustanovení a vymezení základních pojmů
  1. V rámci smluvního vztahu mezi Naší společností a Vámi jsme správcem Vašich osobních údajů.
  2. Termíny "správce", "zpracovatel", "osobní údaje", "zpracování" použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR:
   1. Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
   2. Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.
   3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů).
   4. Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 2. Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?
  1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste byli Naší společností informováni. To, jaké osobní údaje zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám osobní údaje sdělili. Máte možnost nám osobní údaje sdělit následujícími způsoby:
   1. Při návštěvě našich webových stránek

    Jak jste si všimli při vstupu, náš obchod používá cookies, které ve spojení s dalšími informacemi mohou být považovány za určitých okolností za osobní údaj. Není zájmem Naší společnosti, aby tyto okolnosti nastaly a máme za to, že cookies se při námi prováděném nakládání nestávají osobními údaji, ale pro Vaši plnou informovanost zahrnujeme informaci o cookies i do tohoto dokumentu.

    Cookies jsou malé informace zasílané skrze internetové stránky, které se uloží ve Vašem zařízení (počítač, telefonu atd.) a jejichž prostřednictvím je umožněn provoz eshopu, tak i jeho pohodlné fungování. Některé cookies nám rovněž umožňují zefektivnit nabídku produktů nebo nám poskytují některé statistické údaje o provozu obchodu.

    Naše stránka používá pokročilou lištu o cookies, kde se o tomto nástroji dozvíte vše potřebné (včetně účelu cookies a doby jejich využití) a budete si moci pohodlně nastavit, které tyto nástroje chcete využívat a které nikoliv. Užívání cookies stejně jako jejich vymazání můžete provádět rovněž ve Vašem prohlížeči.

   2. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

    Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím vznesení dotazu přes naše webové stránky, emailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

    Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
    Vyřízení a evidence Vašich požadavků, prokazování, že jsme Váš požadavek přijali a vyřídili Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, záznamy o Vašich požadavcích a proběhlé komunikaci Oprávněný zájem spočívající v možnosti zůstat s Vámi v kontaktu Po dobu trvání oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 3 let od posledního komunikace

    Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku (viz čl. 4.98.).

   3. Vyplněním registračního formuláře

    Prostřednictvím registračního formuláře máte možnost vytvořit si uživatelský profil na stránkách www.indickynabytek.cz prostřednictvím kterého můžete uskutečňovat svoje nákupy a udržovat s námi další kontakt. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

    Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
    Provedení registrace zákazníka, vedení a správa uživatelského profilu Jméno, příjmení, příp. firma, e-mailový kontakt, telefonní číslo, doručovací a příp. fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení
    Zaslání personalizovaných nabídek produktů a služeb Naší společnosti Jméno, příjmení, příp. firma, e-mailový kontakt, telefonní číslo, doručovací a příp. fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, Oprávněný zájem spočívající v možnosti zůstat s Vámi v kontaktu a zasílat Vám speciální nabídky určené pro Vás Po dobu trvání oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení, nebo do okamžiku smazání těchto údajů uživatelem v rámci svého účtu

    Uvedení těchto osobních údajů za účelem provedení registrace zákazníka, vedení a správy uživatelského profilu je z Vaší strany zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám provést registraci účtu.

    Co se týče zaslání personalizovaných nabídek produktů a služeb, budeme rádi, když s Vámi budeme moci být v kontaktu. Zároveň Vás však nechceme tímto obtěžovat, proto máte možnost postupem uvedeným níže a zároveň v rámci každého e-mailu, co Vám zašleme, zasílání obchodních sdělení vyloučit (viz odst. 4.9.).

   4. Vyplněním objednávkového formuláře

    Prostřednictvím objednávkového formuláře Nám sdělujete svoje osobní údaje, které slouží pro vyřízení objednávky na stránkách https://www.indickynabytek.cz. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

    Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
    Vyřízení objednávky, včetně zaplacení a dodání zboží Jméno, příjmení, příp. firma, e-mailový kontakt, telefonní číslo, doručovací a příp. fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo účtu Nezbytnost pro splnění smlouvy Jméno, příjmení, příp. firma, e-mailový kontakt, telefonní číslo, doručovací a příp. fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo účtu
    Základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (jméno, příjmení, kontaktní údaje, fakturační údaje
    Do 3 let od skončení právního vztahu (dodáním zboží a zaplacením kupní ceny);
    Po dobu 10 let od skončení smlouvy
    Zaslání personalizované nabídky produktů a služeb Naší společnosti Jméno, příjmení, příp. firma, e-mailový kontakt, telefonní číslo, doručovací a příp. fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo účtu, historie objednávek Oprávněný zájem spočívající v možnosti zůstat s Vámi v kontaktu a zasílat Vám speciální nabídky určené pro Vás Po dobu trvání oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 3 let od posledního nákupu

    Pokud se rozhodnete si od nás něco objednat, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, abychom Vaši objednávku mohli vyřídit, uzavřít s Vámi smlouvu, na jejímž základě Vám zboží nebo službu poskytneme, a tuto smlouvu splnit.

    Proto, abychom Vám neposílali nabídky, které Vás nezajímají, využíváme informace o produktech, které jste u nás nakoupili.

    Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku na základě které ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení). V případě, že jste u nás registrován/registrována, máte možnost toto vyloučit postupem uvedeným v odst. 4.9.

   5. Newsletter

    Prostřednictvím odběrového formuláře na stránkách www.indickynabytek.cz máte možnost uvést svoje osobní údaje proto, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, jehož obsahem budou newslettery a nabídky našich produktů služeb. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

    Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
    Zaslání nabídky produktů a služeb Naší společnosti Jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně též historie objednávek Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasláním obchodních sdělení Do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních nabídek


  2. Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom Vám mohli zasílat naše obchodní sdělení s nabídkou produktů či dalších služeb.
  3. Proto, abychom Vám neposílali nabídky, které Vás nezajímají, můžeme využít informace o Vašich objednávkách.
  4. Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů vždy odvolat, a to postupem uvedeným níže v čl. 4.2.

 3. Komu Vaše osobní údaje předáváme?
  1. Předem nevíme, komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

   Příjemce Důvod zpřístupnění
   Osoby provozující platební systémy pro potřeby zajištění platby, zejména v souvislosti s platbou kartou Nezbytné pro splnění smlouvy
   Osoby zajišťující dopravu zboží na Vámi uvedené místo (přepravní společnosti) Nezbytné pro plnění smlouvy
   Osoby zajištující naše účetní a daňové povinnosti Potřebujeme, aby poskytovatel účetních a daňových služeb, který je v pozici zpracovatele, vedl naše účetnictví a plnil naše daňové povinnosti
   Osoby zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů) včetně osob poskytujících cloudové služby a včetně osob analyzujících cookies Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele, servisoval naše internetové stránky a zajištoval chod informačních systémů, případně aby nám poskytovatel analytických služeb poskytl analýzy spojené s provozem našich webových stránek a to prostřednictvím cookies.
   Osoba zajišťující rozesílání e-mailů Může dojít k tomu, že rozesíláním e-mailů s nabídkou produktů a služeb pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaši e-mailovou adresu
  2. Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.
  3. Osobní údaje nepředáme do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů. Výjimkou může být, v případě provozovatelů některých nástrojů spojených s provozem internetových stránek, předání do Spojených státu. V tomto případě však takové osoby vždy splňují podmínky EU – US Privacy Shield, což je mezinárodní právní rámec, který zajišťuje odpovídající standard nakládání s osobními údaji a jejich ochrany i ve Spojených státech Amerických. O tomto mechanismu si můžete více přečíst zde https://www.privacyshield.gov/.

 4. Jaká jsou Vaše práva?
  1. S ohledem na skutečnost, že Naše společnost o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na e-mailové adrese info@indickynabytek.cz.

  2. Právo na odvolání souhlasu - některé Vaše osobní údaje, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Je Vašim právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu info@indickynabytek.cz.

   Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení, popřípadě upravíte Vaše uživatelské nastavení v rámci Vašeho uživatelského profilu.

  3. Právo na přístup - máte právo na přístup ke osobním údajům, které o Vás Naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

   Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

  4. Právo na opravu - pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

  5. Právo na výmaz - Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše společnost o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

   • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
   • Vaše osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně;
   • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
   • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
   • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
   • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
   • Naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

   Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na Vaši žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, bude Vás Naše společnost informovat o důvodu, na jehož základě nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány i přes Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.

  6. Právo na přenositelnost - další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

  7. Právo na omezení zpracování - v případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě. Toto právo máte také v těchto případech:
   • zpracování Vašich osobních údajů Naší společností je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;
   • Naše společnost již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
   • vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Naší společností, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

  8. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu - s ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány

  9. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu - máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

  10. Právo na stížnost - v případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše společnost porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .